Hakemli Dergi Makaleleri

Meral H, Arıcan E. Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım: Türkiye İçin Bir Uygulama. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2020; 12(22).

Meral, H. & Şener, Y. (2021). Türkiye’de Otomatik Katılım Sistemi Kapsamındaki Çalışanların Sistemde Kalma Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi. Anadolu University Journal of Faculty of Economics, 3 (1), 82-99.

Meral, H. (2021). Covid-19 Türk Sigorta Sektörünü Nasıl Etkiledi?. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (3), 443-458.


Kitaplar

Meral, H. Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sistemi: Dünya ve Türkiye Uygulaması. Nobel Bilimsel Eserler. Ankara. 2021.


Kitap Bölümleri

Meral, H. “Tüketim Çağında Sigorta Müşterisinin Beklentisini Anlamak”, Yazıcı Selim (Ed.), FinTech ve InsurTech ile Finansın Dönüşümü: Dijital Ekonomide Geleceği Yaratan 5 Temel Değişim. MediaCat Yayınları. 2021.

Meral, H. “Davranışsal Ekonomi: Finansal Kararlarımızın Ardındaki Akıldışı Mantık”, Yazıcı Selim (Ed.), FinTech ve InsurTech ile Finansın Dönüşümü: Dijital Ekonomide Geleceği Yaratan 5 Temel Değişim. MediaCat Yayınları. 2021.

Meral, H. “Dijital Sigortacılık Neden Başarısız Oldu?”, Yazıcı Selim (Ed.), FinTech ve InsurTech ile Finansın Dönüşümü: Dijital Ekonomide Geleceği Yaratan 5 Temel Değişim. MediaCat Yayınları.