Hakemli Dergi Makaleleri

Meral H, Arıcan E. Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım: Türkiye İçin Bir Uygulama. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2020; 12(22).

Meral, H. & Şener, Y. (2021). Türkiye’de Otomatik Katılım Sistemi Kapsamındaki Çalışanların Sistemde Kalma Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi. Anadolu University Journal of Faculty of Economics, 3 (1), 82-99.

Meral, H. (2021). Covid-19 Türk Sigorta Sektörünü Nasıl Etkiledi?. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (3), 443-458.


Kitaplar

Meral, H. Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sistemi: Dünya ve Türkiye Uygulaması. Nobel Bilimsel Eserler. Ankara. 2021.


Kitap Bölümleri

Meral, H. “Tüketim Çağında Sigorta Müşterisinin Beklentisini Anlamak”, Yazıcı Selim (Ed.), FinTech ve InsurTech ile Finansın Dönüşümü: Dijital Ekonomide Geleceği Yaratan 5 Temel Değişim. MediaCat Yayınları. 2021.

Meral, H. “Davranışsal Ekonomi: Finansal Kararlarımızın Ardındaki Akıldışı Mantık”, Yazıcı Selim (Ed.), FinTech ve InsurTech ile Finansın Dönüşümü: Dijital Ekonomide Geleceği Yaratan 5 Temel Değişim. MediaCat Yayınları. 2021.

Meral, H. “Dijital Sigortacılıkta Başarı Faktörleri ve Dijital Platformlardan Öğrenilmesi Gerekenler”, Yazıcı Selim (Ed.), FinTech ve InsurTech ile Finansın Dönüşümü: Dijital Ekonomide Geleceği Yaratan 5 Temel Değişim. MediaCat Yayınları. 2021.


Bildiriler

Akbulut, H. Meral, Yeni Bilgiler Işığında Osmanlı İmparatorluğu’nda Sigortacılığın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi. 2. Ulusal Aktüerya ve Sigorta Kongresi. Ankara. 2015.

Meral, H. Ersoy, B. Üsküdar’da Zorunlu Deprem Sigortası: Deprem Hasar Riski ve Sigortalılık Oranlarının Analizi. 11. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu. İstanbul. 2021.