Türk sigorta sektörünün lokomotifi konumundaki kasko branşı 2021 sonu itibariyle son yılların en yüksek sigortalılık oranına ulaştı. Branş bir önceki yıla göre yazılan prim tutarında %33, poliçe adetinde ise %13 büyüdü. İlk bakışta güçlü bir performans gibi görünen bu sonuçların, detaylara indikçe sektör açısından ciddi problemlerin habercisi olabileceği anlaşılıyor.

Continue reading