Türkiye’de yeni bir sigorta şirketi kurulduğunu, sizi de genel müdür olarak tayin ettiklerini hayal edin. Yönetim Kurulu stratejik olarak öncelik verilecek branşın hangisi olacağı konusunda sizden bilgi bekliyor. Alternatifler üzerinde çalıştınız ve iki branş arasında kaldınız.

Continue reading