Bireysel Emeklilik Sistemi 300 milyar TL’yi aşan fon büyüklüğü ile toplumda geniş kabul görmüş bir tasarruf aracı. Son olarak 18 yaş altı çocukların dahil edilmesiyle sistemin kapsama alanı genişledi ve katılımcı sayısı 14 milyona yaklaştı.

Bununla birlikte BES’i tamamlayıcı emeklilik sistemi olarak konumlandırma konusunda henüz hedeflenen seviyede değiliz. Sistemden 2022 yılında emekli olanlar ortalamada 242 Bin TL gibi bir tutar ile ayrıldılar. BES emeklilik yaşının 56, ortalama yaşam beklentisinin ise 80 yıl olduğu düşünülürse, kişi başına düşen fon tutarı emeklilik dönemi boyunca tamamlayıcı bir gelir yaratacak kadar yüksek değil.

Continue reading