Covid-19 çalışma alışkanlıklarımıza dair çok şeyi değiştirdi. Daha önce uzaktan yapılabileceğini aklımıza dahi getirmediğimiz birçok iş artık evden, yazlıktan hatta yurt dışından yapılabiliyor. Sigortacılık, beyaz yakalı çalışanların ağırlıkta olması ve teknolojik altyapısının görece gelişmişliği sayesinde yeni çalışma modeline en hızlı uyum sağlayan sektörlerden biri oldu.

Kısıtlamalarla geçen iki yılın ardından, pandeminin etkisini yitirmeye başlamasıyla birlikte birçok sigorta profesyonelinin aklındaki soru: Eskisi gibi tam zamanlı olarak ofislere dönecek miyiz?

Deloitte’un, Avrupa, Amerika ve Asya’daki sigorta şirketlerinin 424 üst düzey yöneticisi ile yaptığı ankete göre tam zamanlı olarak ofise gitmek mazide kalmış gibi görünüyor.

Anket sonuçlarına göre toplam çalışanların yalnızca %3’ü tam zamanlı olarak ofise gitmek zorunda. Çalışanların %10’u ofise gidip gitmemekte özgür bırakılmışken, %11’i yalnızca önemli toplantılar için ofise çağrılıyor. Kalan %75 ise önceden belirlenmiş bir takvime göre dönüşümlü şekilde ofise gidiyor.

Sigorta şirketleri, yeni dönemde çalışanlarına neden ofise gelmeleri gerektiği konusunda güçlü argümanlar sunmak zorunda. Aksi halde çalışanlar, rekabetçi işgücü piyasasında yeni fırsatları değerlendirebilir.

Pandemi sonrasında işgücü piyasasındaki arz-talep dengesi de değişiyor. Şirketler, bilgi teknolojileri, veri bilimi, analitik rollerini yetişmiş insan kaynağına en fazla ihtiyaç duyulan alanlar olarak belirtmiş. Underwriting, tazminat vb. bölümler ise şirketlerin insan kaynağına daha kolay ulaşabildikleri alanlar olarak öne çıkıyor. Sektör profesyonellerinin kariyer planlaması yaparken bu trendi göz önünde bulundurmasında fayda var.

Anket sonuçlarındaki ilginç noktalardan bir tanesi de şirketlerin %87’sinin uzaktan çalışma, esnek iş sözleşmesi gibi yenilikçi çalışma modelleri konusunda açık olmaları. Şirketler, bu sayede çok daha geniş bir coğrafyada işgücüne erişim sağlayabilecekleri düşünüyorlar. Bu, orta-uzun vadede Türk sigorta profesyonelleri için güzel, Türk sigorta sektörü içinse kötü haber.

Pandeminin uluslararası işgücü piyasasındaki hareketliliği artıracağını birçok kişi gibi biz de tahmin etmiş ve Sigorta Strateji’de Yurtdışındaki Türk Sigortacılar podcast serisini başlatmıştık. Değerli dostum Alper Çetin moderatörlüğünde, dünyanın birçok ülkesindeki Türk sigortacıyı ağırladık ve kendilerinden yurt dışında çalışma deneyimlerini dinledik. Yurtdışında kariyer hedefi olan meslektaşlarımın bu seriyi takip etmelerini özellikle öneririm.


Sigorta Strateji Sohbetleri Podcast Serisi için https://open.spotify.com/show/66ps05OI1i77qV7gMIUjlA

Deloitte Insurance Industry 2022 Raporu için https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/financial-services/articles/financial-services-industry-outlooks-2022/insurance-industry-outlook.html