Sigortacılıkta her şey dijital ama bir o kadar da değil! Son yıllarda bir sigorta poliçesi satın aldıysanız muhtemelen bir sigortacı ile yüz yüze gelmediniz, bir sözleşmeye imza atmadınız ve poliçenizi evrak çantanıza kaldırmadınız. Buna rağmen online sigorta satışlarının toplam satışlar içindeki payı çok düşük, buna tele-satışlar eklendiğinde dahi durum değişmiyor. Dahası online satışın en yaygın olduğu dask, trafik vb. ürünlerde dahi bu oran %1’e ulaşmıyor, peki neden?

Satın aldığınız poliçeye dönecek olursak sigortacılar bu poliçenin yüz yüze satıldığını varsayıyor, böyle olmadığı herkesçe bilinmesine rağmen. Sonuç olarak, hayat dışı branşlarda geleneksel satışlar toplam satışların %99,5’ini oluşturuyor. Bu yaklaşım bir sınıflandırma hatasından çok daha büyük problemler yaratıyor.

Günümüzde geleneksel sigorta satışı; kişisel verilerin whatsapp üzerinden paylaşıldığı, bilgilendirme yükümlülüğünün tam olarak yerine getirilmediği, karşılıklı güvene dayalı ancak suiistimale de açık bir süreç. Sigorta sektöründeki en büyük dijital dönüşüm fırsatı da burada yatıyor, geleneksel satış sürecinin bir an önce güvenli, şeffaf ve izlenebilir bir mesafeli satış süreci haline getirilmesi şart.

Diğer yandan rakamlar bize bir gerçeği daha hatırlatıyor. Türkiye’de online sigortacılık yapılacaksa bunu yine aracılar yapacak. Tüketicilerin önemli bir kısmı sigorta satın alırken kendileri için doğru yönlendirmeyi yapacak bir aracıya ihtiyaç duyuyor. Bu aracı bazen bir esnaf, bazen de bir danışman rolü üstleniyor. Tam da bu yüzden tüketiciler sigorta şirketlerinin internet siteleri üzerinden poliçe satın almaktan imtina ederken, kişisel bilgilerini whatsapp üzerinden aracılarla paylaşmaktan çekinmiyor.

B2B2C iş modeli ve paketlenmiş sigorta ürünleri (embedded insurance) yakın gelecekte bu denklemi değiştirme potansiyeline sahip. Doğru tasarlanmış bir iş modeli sigorta satışlarının dijitalleşmesinde önemli bir kaldıraç görevi görebilir. Hayat sigortası satışlarının %14’ünün online bankacılık kanallarından yapılması bunun en bariz örneği.

Sigortacıların gerçek anlamda dijital bir pazarı nasıl inşa edebilecekleri çok daha kapsamlı bir tartışmanın konusu. Prof. Dr. Selim Yazıcı editörlüğünde yayınlanan, FinTech ve InsurTech ile Finansın Dönüşümü kitabındaki “Dijital Sigortacılıkta Başarı Faktörleri ve Dijital Platformlardan Öğrenilmesi Gerekenler” başlıklı yazımda, bu konuda yaptığım daha geniş bir analizi bulabilirsiniz.